Kalidaso Jane Jane Sanskrita Song | कालिदासो जने जने संस्कृत गीत

कालिदासो जने जने

कालिदासो  जने जने 

कालिदासो  जने जने 
कण्ठे कण्ठे संस्कृतम्

ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे
गेहे गेहे संस्कृतम् ॥

मुनिजनवाणी कविजनवाणी
बुधजनवाणी संस्कृतम् ॥

सरला भाषा मधुरा भाषा
दिव्या भाषा संस्कृतम् ॥

मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा
बुधजनवाञ्छा संस्कृतम् ॥

जने जने रामायणचरितम्
प्रियजनभाषा संस्कृतम् ॥

स्थाने स्थाने भारतदेशे
सदने सदने संस्कृतम् ॥