Sampoorna Shraddh paddhati | श्राद्ध पद्धति नेपाली भाषा टीका PDF

Sampoorna Shraddh paddhati Sanskarit Nepali 

 श्राद्ध पद्धति संस्कृत नेपाली 
  • Ekoddishta Shaddha 
  • Parvan Shraddha
  • Ek Parawan Shadda
  • Teertha Shraad 
  • Pitri suktam
  • Ram Geeta 
Sampoorna Shraddh Paddhati

Category      Pooja Vidhi 
File,s   Source
File Size 11.1MB
All Pages       177 
Language Sanskrit Nepali